Etiketter

,

Det finns oroligt många normer och ideal som talar om för oss hur vi borde vara. Normer och ideal som är svåra att uppnå för de flesta, men som vi påverkas av i många av de val vi gör. Även om vi försöker vara medvetna och värja oss. Vi pratar ofta om de ideal som påverkar kvinnor, eftersom vi lever i ett patriarkat. Men män i gemen påverkas också i allra högsta grad av de normer som finns kring manlighet/maskulinitet och kvinnlighet/femininitet. 

Hur vi ser på oss själva och varandra ger oss olika handlingsutrymme. Ibland tror jag inte ens vi tänker på hur mycket det faktiskt påverkar vilka vi blir och är, i olika situationer och i våra relationer med andra människor.

Family of the year har gjort låten Hero som jag tänker lite grann beskriver den där känslan av att inte vilja ha krav på sig att vara någon annan än den en vill vara. Att vi alla måste få känna att vi kan vara både starka och svaga, sköra och mer hårdhudade, lugna och skräniga… Inte för att vi är kvinnor, män, ickebinära och så vidare. Utan för att vi är människor. 

Här också ett par listor…

Annonser