Jag fick alldeles nyss veta att den julskiva som min kör, KFUM Ursus kammarkör, gjorde 2002 nu finns på Spotify. Kören startade som Björn Borsemans ungdomskör 1992, sprungen ur Nacka musikklasser. I början var kören en del av Nacka musikskola. 1995 blev den en kammarkör eftersom körmedlemmarna inte längre kunde räknas som ungdomar… I samband med det blev kören en del av KFUM Central i Stockholm. Andra körledare än Björn Borseman har under åren varit David Lundblad och Charlotte Gullberg. 2016 lades kören ned.  

Vi fick ofta höra att vi hade en särskild och fin klang i kören. Jag är benägen att hålla med när jag nu lyssnar in skivan efter långt uppehåll. Jag är förstås väldigt partisk, så lyssna och avgör vad du själv tycker om körklangen.

Sången jag har valt ut från skivan är Bereden väg för herran i  A capellagruppen The real groups arrangemang. Den är en av de sånger på skivan som hängde med oss på julkonserter under många år. Självklart rekommenderar jag att lyssna på hela skivan! 
Ha en fin tredje advent!

Annonser