Etiketter

Jag tycker om att se och upptäcka samband. När något representerar något annat. När det blir en symbol. Det kan vara att se samband och relationer mellan platser, ord, musik, upplevelser, människor… Jag tycker att det är fint, och ganska fascinerande. Ofta handlar symbolerna om associationer utifrån var mina tankar rör sig.

symbol [-o:ʹl] (grekiska syʹmbolon ’(känne)tecken’, ’igenkänningstecken’, av symbaʹllō ’sätta ihop’)

Vägen är en symbol som känns igen från världsreligionerna (Den åttafaldiga vägen inom buddhismen, eller Via Dolorosa/Smärtans väg inom kristendomen till exempel)

wpid-20150421_120231.jpgFör mig personligen är vägen en symbol för möjligheter, val i livet och vad som ligger framför. Och samtidigt är den en symbol för osäkerhet och ovisshet. Jag kan inte se vad som kommer bakom vägkröken. Jag kan inte fullt ut veta eller styra över vad som kommer att ske. Det finns en dubbelhet i det. Det kan kännas oerhört frustrerande, samtidigt som det är vad som gör att jag blir nyfiken på livet.

See the open road,
nothing there to fear.
Feel the ebb and flow,
of all the people here.
From day to night and night to day,
an endless sea of choice.
If you should ever loose your way,
just listen to your voice

Annonser