Etiketter

,

image

Ett år förflyter och fylls av händelser och skeenden. Tankar och känslor påverkar de val jag gör. Reflektion, ny kunskap och samtal förändrar synen på världen och livet. Och ändå är jag samma som jag alltid har varit.

I slutet av ett år känns det naturligt att göra ‘bokslut’ och blicka tillbaka på det år som gått. Det kan också vara spännande att försöka fundera över hur framtiden kommer att te sig. Men i år är jag mitt inne i en process. Jag kan ännu inte summera. Ej heller kan jag spå om framtiden.

Det beror på.

Det känns skrämmande på många sätt att inte veta. Men det finns också något gott med att starta om. Det behöver inte betyda att man förkastar allt som har varit, men det kan vara en chans att fundera över hur man väljer att leva sitt liv.

Annonser